تبلیغات
کتول - لهجه کتولی
ن
نا = نه – نخیر
ناتکُل = نوك پرنده  نوعی چوب رنده
ناشالکی = ناگهانی
نالتَ = لعنت
نچَک = بخیل و خسیس
نُشقرد = جویدن پس از بلعیدن غذا یا علوفه
نُمزِه وِزی = نامزد بازی
نیِچه = نی قلیان و لوله شیر سمار
نیلن، نیالَند = نمیگذارد
نَییته – نَییر – نَییرنه – نَیی =
نگرفت – نگیر- نمیگیرد
و
واپری = سرفه درموقعی که مقداری غذا در
غیر حلق برود
واچِکُلیدن = تنک و تیت و پخش کردن
واز = باز
واکِّت = ایستاد – قطع شد – وایستاد
وال = جوی آب  بگذار
والچه = جوی کوچک
وجِری = ترك برداشت - از هم باز شد
وخه = بلند شو – بیدار شو
ور = پهلو – کنار – طول
ورف = برف
ورف اُ = برف آب
وره = بره
وِرِی = مانند
وقّاس = صدای پارس سگ
ول = کج
ولِ ویل = کج و معوج
ولبیجی = سوختن وسوزش در اثر تابش و
گرما
وم = ترس – وهم
ومتمایل شده است
وندکُلُو=تارعنکبوت
ونگه= ریشه درخت در مزرعه
ویر = تعجب
ه
هاکُرِد - هاکُن = کرد  بکن
های = بله
هبی = شد
هتُش = محکم بزن
هتکی = از هم باز شد  متلاشی شد
هدا = داد
هراسه = مترسک میان مزرعه
هرقَم = طناب انداختن برای گرفتن حیوان
هستر = رنده کردن ته دیک
هسروِستر = تمام و کمال
همت = هنوز
همچو = آن طرفطبقه بندی: تاریخ کتول، 

تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 | 10:18 ب.ظ | نویسنده : حسن د | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
/post/rss/cb:loop_posta target=#777777http://hasankatool.mihanblog.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=http://vatanskin.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=