تبلیغات
کتول - لهجه کتولی
کُوپا = روی هم چیدن کاه و کمل وغلات به
صورت گنبدی
کُورك = دمبل زخم
کُوس هدا = هل داد
کومه = سایبان چوبی در بیابان یا جنگل
گ
گُاَرس = ارزن
گالش = چراننده گاوها
گَته = بزرگتر
گَف = حرف
گَل – گل بیت = افتاد و سرازیرشد
گَل گُندلُو = افتادن با حالت غلت خوردن
گَلمکِّه = ذرت
گوشتینگ = قارچ ریز و قرمز رنگ
ل
لا = لباس
لاش = لاشه مردار و ترك رفتگی چوب یا
دیوار
لاله = فانوس
لَپاسه = چک زدن با پشت دست
لتَ = لنگه درب (لت پار؛ تکه پاره  لت زدن؛
غذای منجمد (مثلا ماست) را درظرفی
روان ومایع کردن- لت گردن؛ پشت
گردن)
لَته = باغچه نزدیک خانه وقریه
لَچر = کثیف
لُچه = لب پایین
لزم = مه
لسَ = آهسته – شل بودن
لُغِّز = کلمات خنده دار
لَقلُ = ماهی تابه وروغن داغ کن
لک لا = پوشیدنی ها
لمَبِش = فرو ریختن
لی بوهرد = ظرف پر که محتویاتش بریزد
لیک = اردك خانگی
م
ماتّیر = نگاه خیره
ماچ = بوسه
ماچِکُل = مارمولک
متله = قصه
مختاباد = کومه بان گالش ها و چوپان ها در
مراتع
مس مس=یواش یواش
مل کلاف = شاخه درخت غوره و انگور
ملیته = شپش مرغ
منی = از من – مال من
مهر = مار
میا = مه آلود – ابریطبقه بندی: تاریخ کتول، 

تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : حسن د | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
/post/rss/cb:loop_posta target=#777777http://hasankatool.mihanblog.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=http://vatanskin.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=