تبلیغات
کتول - لهجه کتولی
قر = قیافه گرفتن و پز دادن
قُرتاس = سخن و صدای قهرآمیز
قَرته = آشغال ریز
قَرته قریس = آتاشغال
قریچاس = صدای لولای درب و غیره در
اثرخشکی
قَش = تیمار ا سب
قشقرِق = سر وصدای زیاد
قشمه = پارچه و بدن کثیف
قُلمسو = چند دانه میوه که بغل هم درآمد
قَلیف = دیگ مسی غذا خوری
قُمبِل = ناز و کرشمه
قُمبِلی = خوش هیکل و لباس گرد محلی
قنابیز = پارچه نازك ابریشمی
قنارِه = پس انداز و پنهان کردن
قَنُو = گودی دو طرف جاده – قنات
ك
ك = بیرون دادن نفس همراه تلفظ ك
کَت = دیوار گلی و شخص خوابیده
کَتَل = هیزم قطعه شده کلفت – بریدگی زیاد
کتِّلُم = چوب مخصوص پشم ریسی دستی
کَتِّه = برنج دم پخت
کُته = توله سگ
کُچِندان = کیسه دیواری پشمی برای لوازم
آشپزی
کرتَک = گردن و یقه
کَرف = چوب جدا شده از دم تبر هنگام بریدن
کرکرا = پرنده سبزقبا
کَش =پهلو. خمیازه – دفعه
کَکَّیی = خنده با صدای بلند
کل = شخم
کَل = کچل
کُل = کهنه و (شکسته- کل شل)
کَل پیر = پدر اندر
کلاسنگ = فلاخن
کلامهر = قارچ وحشی
کَلدر = بست چوبی متحرك برای درب حیات
و اصطبل
کُلش = سرفه
کُلکه = نخ و موی درهم ریخته وجدا شده
کَله = اجاق هیزم
کَلِّه کش = جاده بغل کوه – بید با صدای بلند و
با لهجه محلی
کُلیجِه = نوعی جلیقه قدیمی زنانه
کَلین = خاکسترد سرد
کَمل = کاه شلتوك
کَن = کشیدن
کندلُم = از عرض راه رفتن – دراز کشیدن
کَندو = صندوق گرد یا چهار گوشه و بلند
چوبی یا گلی
کَندیل = کندوی زنبور عسل
طبقه بندی: تاریخ کتول، 

تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : حسن د | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
/post/rss/cb:loop_posta target=#777777http://hasankatool.mihanblog.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=http://vatanskin.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=