تبلیغات
کتول - لهجه کتولی
دپیسی = نرم و مرطوب شدن دانه یا غذا در
آب یا باخنکی
دتّا = دو تا
دخُسو دخُسو= پشت خم پشت خم رفتن و
روی هم ریختن هنگام عروسی
دخیز = خم شو و (بخود دخیزی یعنی با
شرمندگی به خودآمد)
دده = مادر و یا خواهر
در = درب و هست
درزِنُو = سنجاقک
دغُر بغُر = گفتگوی مخلوط و غرض آمیز
دکِّت = افتاد – لکنت خورد
دکش = بکش (گریه دکشی = گریه افتادی)
دل = شکم پرست
دله = تو ومیان
دلیچی = مچاله و ناهموار شد
دماس = نگهدار
دمس = گوساله
دندی = می دانی
دوارِه = دوباره
دوِست = بست
دیندی = می دهی؟
ر
رت = قطع و رها
رجِه = اندازه وقواره
رچ = رد و نشان
رش هاکرد = روی زمین خزنده – جاری شد
رشنق = غیر سید
رِند = حقه باز وعیار
رندو = غذای پخته کف دیگ
روفاك = روسری
رِیخه = ریشه
ز
زاله = کدو یا خیار ریز و غیره
زردك = هویج قرمز و گزر
زِرِنجِه = صدای ناله بی رمق
زنگیچه = آرنج
زیپ = دعوا انداختن و پیش دادن
زیپ = نوعی پرنده
زیسر = بالش
زیلمک = گریه بلند و ممتد بچه و فریاد ترس
آلود
زینگ زینگ = گریه بی جهت و بهاءنه جویی
س
س = (س فلانی رفت) همانند او شد
سارِق = بقچه
ستی پِتی = له و لورده
سرتُوه = سرزنش و به رخ کشیدن


طبقه بندی: تاریخ کتول، 

تاریخ : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : حسن د | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
/post/rss/cb:loop_posta target=#777777http://hasankatool.mihanblog.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=http://vatanskin.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=