تبلیغات
کتول - ایا میدانید 6 ایرانیان
اولین مردمانی كه مس را كشف كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه به كرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند
ایا میدانید اولین مردمانی كه زغال سنگ را كشف كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه سکه را در جهان ضرب كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه اسب را به جهان هدیه كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه آتش را در جهان كشف كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه مقیاس سنجش اجسام را كشف كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه نخ را كشف كردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه كشاورزی را جهت كاشت و برداشت كشف كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه ذوب فلزات را در شهر سیلك در اطراف كاشان آغاز كردند ایرانیان بودند
ایا میدانید اولین مردمانی كه حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ایرانیان بودند
ایا میدانید اولین مردمانی كه شیشه را كشف كردند و از آن برای منازل استفاده كردند ایراینان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه به فرمان یكی از پادشاهان زن ایرانی كشتی را ساختند ایرانیان بودند
ایا میدانید اولین مردمانی كه حیوانات خانگی را تربیت و جهت بهره از آنان استفاده كردند ایرانیان بودند.
ایا میدانید اولین مردمانی كه اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب به بیرون از شهر اختراع كرد ایرانیان بودند.
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
/post/rss/cb:loop_posta target=#777777http://hasankatool.mihanblog.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=http://vatanskin.com/theme/18/style.css[cb:blog_tag_cloud_href] target=